Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos
1.1    Šios elektroninės parduotuvės  www.geriamaskolagenas.lt   (toliau - Elektroninė parduotuvė) Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Pirkėjui (toliau- Pirkėjas) ir Pardavėjui (toliau -Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. 
1.2    Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis prekes Elektroninėje parduotuvėje www.geriamaskolagenas.lt (toliau – Pirkėjas).
1.3    Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių (toliau – Prekė arba Prekės) pardavėjas yra UAB “Prieskoniai verslui”, įm. kodas 302562788, PVM mok. Kodas LT100005737612, adresas – V.Nagevičiaus g. 3 LT-08237 Vilnius, Lietuva, (toliau – Pardavėjas).
1.4    Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kartu vadinami – „Šalimis“. 
1.5    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.6    Pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.6.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
1.6.2 nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;
1.6.3 juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;
1.6.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.7    Esminės Taisyklės ir informacija dėl užsakytų Prekių pateikiama Pirkėjui Prekių užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje metu. 
1.8    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.    Prekių užsakymas ir apmokėjimas
2.1    Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, teisingą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, tuo tikslu kad Pardavėjas tinkamai galėtų įvykdyti Prekių užsakymą. 
2.2 Pateikdamas prekių užsakymą Pirkėjas išreiškia savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtindamas, kad jis (Pirkėjas) turi teisę pirkti Prekes Elektroninėje parduotuvėje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.
2.3 Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei sutikti su jomis bei jų laikytis. Prekių užsakymas gali būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jeigu Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje.
2.4 Norėdamas sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, Pirkėjas turi atlikti Elektroninėje parduotuvėje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Elektroninėje parduotuvėje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą.
2.5 Susipažinęs su Taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas atsiųsti iš Elektroninės parduotuvės arba kreiptis į Pardavėją užpildydamas Elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą (Kontaktai).
2.6. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis arba jų dalimi, privalo nepateikti užsakymo. 
2.7. Elektroninėje parduotuvėje Prekių kainos nurodytos Eurais kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM).
2.8. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti per STRIPE atsiskaitymo sistemą naudojantis savo banko kortele. 
2.9. Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu atsiunčia Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kuri yra automatiškai sugeneruojama pagal Pirkėjo pateiktus duomenis užsakymo suformavimo metu ir negali būti keičiama po jos išrašymo momento. 
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1 Sutartis dėl Prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę/prekes, suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir patvirtina užsakymą įvykdydamas apmokėjimą Pardavėjui. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis įsigalioja  nuo to momento kai Pirkėjas apmoka sumą į Pardavėjo sąskaitą. 
3.2 Parduodamų Prekių pateikimas Elektroninėje parduotuvėje nesukuria Pardavėjui jokių įsipareigojimų.
3.3 Kartu su Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.  

4.    Prekių kokybės garantija
4.1    Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
4.2    Pardavėjas neatsako, kad Elektroninėje parduotuvėje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Pirkėjui yra reikalinga išsamesnė informacija, patarimas ar nurodymas dėl Elektroninėje parduotuvėje esančių Prekių, Pirkėjas gali kreiptis tiesiogiai į Pardavėją užpildant Elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą.
5. Prekių pristatymas, prekių pristatymo trukmė ir kaina
5.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
5.1.1. gauti užsakytas prekes registruotu paštu per AB „Lietuvos paštas“ kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu. Užsakymas siunčiamas su siuntos sekimu ir įteikiamas Pirkėjui pasirašytinai. Tam tikrais atvejais siuntos kelio sekimas gali būti neįmanomas, priklausomai nuo lokacijos ir vietinės siuntų pristatymo bendrovės. 
5.1.2. gauti užsakytas prekes į pasirinktą LP Express terminalą.  Šis pristatymo būdas Lietuvoje yra nemokamas. 
5.2 Visi elektroninėje parduotuvėje atlikti užsakymai yra vykdomi darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 16:00 valandos. Visi  Elektroninėje parduotuvėje atlikti užsakymai yra išsiunčiami ir pristatomi tik darbo dienomis. Kai užsakymas yra paruoštas išsiuntimui  Pardavėjas Pirkėją apie tai informuoja pirkimo metu nurodytu elektroniniu pašto adresu. Prekei esant sandėlyje ji yra paruošiama ir išsiunčiama Pirkėjui per 48 valandas.   
5.3 Prekių pristatymo laikas skiriasi priklausomai nuo pristatymo adreso. Standartinis pristatymas registruotu paštu įprastai trunka:
5.3.1.   2-4 darbo dienos Lietuvoje;
5.3.2    5-15 darbo dienų Europoje;
5.3.3    2-4 savaites JAV ir Kanadoje;
5.3.4    Nuo 4 savaičių Australijoje, Japonijoje, Kinijoje ir kt.  
5.4 Pardavėjas užsakytas prekes siunčia registruotu paštu Lietuvoje, Europoje, JAV ir Kanadoje. Prekių siuntimo mokestis gali skirtis priklausomai nuo vietos ir  užsakytų prekių kiekio.
5.5 Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali prekes išsiųsti ir kitais siuntimo būdais, tokiu atveju Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją per elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą ir susitarti dėl užsakymo siuntimo būdo bei kainos individualiai.  
5.6 Pirkėjas, užsisakęs prekes ir pasirinkęs "Pristatymą į namus" pristatymo būdą,  privalo teisingai nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą. Pirkėjui prekės pristatomos užsakymo metu nurodytu adresu, o nepavykus to padaryti prekes  Pirkėjas privalo atsiimti artimiausiame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje per AB „Lietuvos paštas“ nurodytą siuntos saugojimo-atsiėmimo terminą. 
5.7 Jeigu Pirkėjui pristatyti prekių yra neįmanoma ne dėl Pardavėjo kaltės (pvz.: jei Pirkėjas nurodė neteisingą/klaidingą adresą arba Pirkėjo nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas arba jei Pirkėjas nusprendžia neatsiimti prekių (pavyzdžiui iš LP EXPRESS terminalo/paštomato arba iš AB „Lietuvos paštas“ skyriaus) per AB „Lietuvos paštas“ nurodytą siuntos saugojimo - atsiėmimo laiką, Pardavėjas gali nutraukti pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei Pardavėjas nutraukia prekių pirkimo - pardavimo sutartį pagal šį punktą, jis grąžina Pirkėjui sumokėtą prekių sumą per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, išskaičiuodamas iš Pirkėjo sumokėtos prekių sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Pardavėjas grąžintinas sumas perveda į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, kurią Pirkėjas pateikė  prekių užsakymo metu.
 5.8 Pirkėjas, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi teisę apžiūrėti išorinę prekės pakuotę ir, jei ji yra pažeista, taip pat apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebi prekių trūkumus arba neatitikimus tarp siuntos ir užsakymo, jis privalo atsisakyti priimti prekių siuntą ir užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus ir informuoja Pardavėją užpildydamas pranešimą Elektroninėje parduotuvėje esančioje kontaktų formoje. Jei Pirkėjas patvirtina prekių pristatymo dokumentus be pastabų, laikoma, kad prekės jam buvo pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje. 
5.9 Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios Pardavėjas neturi sandėlyje ir Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui per numatytus terminus, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją užsakymo metu pateiktu elektroniniu paštu ir pateikia galimą prekių pristatymo terminą. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauju prekių pristatymo terminu, jis gali atšaukti savo užsakymą. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atšaukimo grąžina Pirkėjui užsakymo metu sumokėtą sumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, kurią Pirkėjas pateikė prekių užsakymo metu. 
5.10 Laikoma, kad Prekės perduotos/pristatytos Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas. 
6. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
6.1 Tinkamos kokybės prekės įsigytos Elektroninėje parduotuvėje gali būti grąžinamos ir keičiamos tik Pardavėjui sutikus. Vadovaujantis LR Ūkio ministro patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis tinkamos kokybės maisto prekės, tame tarpe ir maisto papildai, yra nekeičiamos ir negrąžinamos.     
6.2. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo siuntos gavimo/priėmimo, informuoti apie tai Pardavėją per elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą ir pateikti visus tai patvirtinančius dokumentus. Pardavėjas tokiu atveju įsipareigoja pakeisti prekes į Pirkėjo užsakytas prekes.  Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi Pirkėjo užsakytų prekių sandėlyje, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą.  Suma Pirkėjui grąžinama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo prekių gražinimo Pardavėjui dienos, įsitikinus, kad prekių būklė  atitinka grąžinimo salygas pagal Taisyklių 6.3. punktą. 
6.3  Tinkamos kokybės prekės (Pardavėjui sutikus) gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:
6.3.1 grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
6.3.2 prekė nėra pirkėjo sugadinta;
6. 3.3 prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos prekės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.;
6.3.4 prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.
6.3.5 Grąžinamos prekės (jeigu Pardavėjas sutinka) turi būti išsiunčiamos registruotu paštu per 14 dienų grąžinimo terminą pabaigos šiuo adresu: LABRASKE. UAB „Pekitas“. Statybininkų g. 5, LT-96155, Gargždai, Lietuva. Už gražinamų prekių siuntimo išlaidas ir riziką atsakingas yra Pirkėjas.
6.4 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo 6.362 straipsnio 4 dalį - kokybiškos kosmetikos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.5 Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Apie gautas netinkamos kokybės prekes Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo siuntos gavimo/priėmimo, informuoti apie tai Pardavėją per elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą ir pateikti visus tai patvirtinančius dokumentus. 
6.6. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.
7. Importo muito mokesčiai
7.1. Jei Pirkėjo užsisakė Prekes iš Elektroninės parduotuvės kurios turi būti pristatytos už Europos Sąjungos ribų, Prekėms gali būti taikomi importo muitai ir mokesčiai, kurie paaiškėja Prekėms pasiekus nurodytą pristatymo vietą (atkreiptinas dėmesys, kad importo uito mokesčiai gali būti taikomi ir tam tikrose Europos sąjungos ribose). Tokiu atveju Pirkėjas yra atsakingas už visų importo muitų ir mokesčių sumokėjimą. Pardavėjas nekontroliuoja  ir nenustato šių mokesčių ir negali numatyti jų dydžio. Norėdami gauti daugiau informacijos, prieš pateikdami užsakymą susisiekite su vietine muitinės įstaiga.
7.2 Pirkėjas privalo laikytis visų galiojančių šalies, kuriai produktai yra skirti, įstatymų ir taisyklių. Pardavėjas nebus atsakingas, jei Pirkėjas pažeis tokius įstatymus.
8. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
8.1 Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas, žaidimus arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Elektroninėje parduotuvėje, arba bet kokią Elektroninės parduotuvės medžiagą ar turinį. 
9. Apsikeitimas informacija
9.1 Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos nustatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2 Pirkėjas visus savo pranešimus ir klausimus pateikia Pardavėjui per Elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą
10. Baigiamosios nuostatos
10.1 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai kylantys iš šių Taisyklių ar susiję dėl jų vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2 Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt).
10.3 Pirkėjas, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į Pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, dėl ginčo sprendimo turi teisę kreiptis į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
10.4 Norint informuoti Pardavėją apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turint klausimų ar pretenzijų ar norint Pardavėjo pagalbos dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis per elektroninėje parduotuvėje esančią kontaktų formą.

Prenumeruokite naujienlaiškį

Jūsų naršyklė nepalaikoma, prašome atnaujinti.